خدمات

خدمات

بدینوسیله به اطلاع میرساند که این شرکت ضمن داشتن کادری مجرب در زمینه بازرگانی و تهیه ملزومات صنعتی با نقاط مختلفی از مناسبتهای صنعتی و بازار، نظیر اروپا و آسیا و حتی ایالات متحده در ارتباط بوده و از لحاظ تهیه ملزومات با نگرشی نو و پلهای ارتباطی خود، در خدمت صنایع و شرکتها و میهن عزیزمان قرار دارد و با اتکا به شرایط ویژه خود، توانایی تهیه ملزومات تحت تحریم را در حد توان مطلوب دارا میباشد.